TAKK!

Det er umulig å oppnå suksess uten gode lagspillere!

Styret i Blueslaget lokst utøve sender ut en stor TAKK til alle frivillige, samarbeidapartnere og andre aktører som har bidratt til at festhelgen under Skalltaket 27.+28. mai ble en realitet og ikke minst en suksess! Dere er alle UVURDERLIGE på hver deres måte - og vi setter enormt pris på hver og en av dere! 

- Takk for det flotte og gode samabeidet!